متفرقه

چرا شکست خوردن به قیمت یک مهره مار آسان تر از آن چیزی است که فکر می کنید؟

مدت بازداشت موقت آنان در شرایط بسیار سخت و فشارهای روانی ناموجه ادامه یافت و پس از تحمل انزوا موقتاً آزاد شدند. دانه مار تکه استخوان سختی است که در ابتدای فصل جفت گیری از سر مارهای نر و ماده خارج می شود و با انرژی مغناطیسی که از خود ساطع می کند (انرژی مثبت […]