متفرقه

قیمت لوله تراشه اسپیرال در تهران

بعد از قرار دادن لوله در داخل تراشه بیمار کاف لوله تراشه اسپیرال https://sedanmed.ir/product/armoured-endotracheal-stright-epsa/ را پر کرده و پس از سمع دو طرفه ریه و اطمینان از اینکه در محل مناسب قرار گرفتهاست لوله تراشه را در محل مناسب با چسب بر روی صورت بیمار محکم میکنیم. همواره یکی از اصلی ترین اهداف ما فروش […]