کرونا چگونه سرنوشت اروپا را رقم خواهد زد؟
متفرقه

کرونا چگونه سرنوشت اروپا را رقم خواهد زد؟

[ad_1]

تاریخ تکرار می شود. کسانی که ادعا می کنند که ویروس کرونا سرنوشت اروپا را رقم خواهد زد، اشتباه نمی کنند. لیکن ما باید با شفافیت آنچه د رحال وقوع است و مشکلات پیش رو را درک کنیم. چنانچه اروپا در این آزمون شکست بخورد، علتش افراط در حاکمیت گرایی- ملی گرایی است زیرا قواعد آن بیشتر پاسخگوی موقعیت های ملی کوتاه مدت مرتبط با دوره های انتخاباتی هر کشوری است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.