حداقل ٧٥ درصد جمعيت ٨٠ ميلیونی كشور دچار فقر معيشتى هستند؛ چگونه می‌شود آنان را متقاعد ساخت كه در حین بحران كرونا در خانه بمانند؟ / نتایج منفی اقتصادی بازگشایی برخی کسب و کارها بسيار شديد تر از قرنطينه خانگى است / امنیت و سلامت مردم مرجح بر اقتصاد است
متفرقه

حداقل ٧٥ درصد جمعيت ٨٠ ميلیونی كشور دچار فقر معيشتى هستند؛ چگونه می‌شود آنان را متقاعد ساخت كه در حین بحران كرونا در خانه بمانند؟ / نتایج منفی اقتصادی بازگشایی برخی کسب و کارها بسيار شديد تر از قرنطينه خانگى است / امنیت و سلامت مردم مرجح بر اقتصاد است

[ad_1]

شاهد هستیم که دولت عليرغم توصيه به خانه نشينى قادر نبود هزينه معيشت خانه‌نشينانى كه تاب آورى حتى يكى دو روز در خانه ماندن را به سبب فقر معيشتى و روزمره گى اقتصادى نداشتند، تامين كند . به همين دليل قرنطينه خانگى جدى گرفته نشد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.