متفرقه

جامعه پزشکی و مراکز درمانی نیازمند کمک هستند / پرسنل در وضعیت خستگی و فرسودگی قرار دارند

[ad_1]

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: کادر بیمارستانها در اپیدمی کرونا خسته و فرسوده شده اند و پزشکان و مراکز درمانی خصوصی نیازمند کمک برای پرداخت مطالبات ها و استمهال وام ها هستند و اگر حمایت عملی صورت نگیرد، آسیب جدی ایجاد می شود.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.